تولد نگار for PC

Birthdays are an excellent tool for recording and reminding the birth of friends and loved ones

Published by: ZodTond Developers

تولد نگار for PC screenshot 1تولد نگار for PC screenshot 2تولد نگار for PC screenshot 3

Download تولد نگار for PC or MAC and run the app on big screens to enjoy a better user experience. Below you will find the info on تولد نگار and steps on how to install تولد نگار on PC and download links to all the available versions of تولد نگار.

تولد نگار About for PC

نرم افزار تولد نگار و یادآور تولد
این نرم افزار یک ابزار کاربردی برای ثبت تولد های دوستان و عزیزانتان در اختیار شما قرار می دهد تا همیشه از تولد آنها مطلع شوید.
این ابزار یادآور تولد اطرافیان شما است تا دیگر هیچوقت به دلیل فراموشی تولد عزیزانتان متاسف نگردید.
شما می توانید روز شمار تولد دوستان خود را علاوه بر جزئیات سن آنها مشاهده کنید.
با استفاده از اکانت کاربری زودتند شما، تمامی تولد ها و اطلاعات ثبت شده شما ثابت مانده تا حتی اگر دستگاه خود را عوض کردید اطلاعات خود را از دست ندهید.
شما می توانید از بین تبریک های موجود در برنامه انتخاب کرده و برای دوستان خود ارسال کنید. و یا در صورت تمایل متن تبریک خود را در برنامه ثبت کنید.
شما می توانید تولد های امروز افراد معروف را مشاهده کنید و ببینید چه کسانی با دوستان و یا خود شما در یک روز به دنیا آمده اند.

ویژگی ها:
• ثبت تولد خود و دوستان
• نمایش روز شمار تولد ها
• دسته بندی تولد ها بر نماد ماه و سال چینی
• ارسال اعلان برای یادآوری تولد ها
• ارسال پیام تبریک به دوستان
• نمایش تولد افراد معروف
• ذخیره اطلاعات با استفاده از اکانت
• طراحی کاربردی بسیار زیبا

برای اطلاعات بیشتر از سایت http://www.zodtond.com دیدن فرمایید.
------------------------------------------------------------------------------------------

Birthday Journal and Reminder

Zodtond’s Birthday Journal is a useful tool for saving your friends’ and loved ones’ birth dates so you can always remember them.

This tool reminds you of the birth of your circles, so that you will never regret forgetting your beloved's birthday.

You can see a countdown to your friends’ birthdays and see details about their birth and age.

You can save all the information you enter with your account. So even if you change your phone, you’ll still be able to retrieve all the data.

You can even choose between a lot of birthday texts to send to your friends. You can even enter and save your own special texts.

You can view which celebrity was born on this day or any other day that you or your friends were born.

Features:

• Save your and your friends’ birthdays
• See countdown to your friends’ birthdays
• View friends by their month or year symbol
• Get notifications for upcoming birthdays
• Send birthdays greetings to friends
• View celebrities’ birthdays
• Save information forever
• Beautiful UI design

For more information please visit http://www.zodtond.com

Read More

How to Install تولد نگار on Windows PC or MAC

Below are few easy instructions to download and install تولد نگار on PC and you can follow the same if you have a MAC. We will be using an Android emulator for this process. Several good Android emulators on the internet let you emulate an Android device and run Android applications. You can install an Android app on to emulator via .apk file or from Google Play Store, if you would like to skip logging in to Google first option works best.

  • Select an Android emulator that works best for your Windows or MAC.
  • Download and install the emulator on your computer.
  • Open the emulator and login to Google to access Google Play Store or you can skip this step if you prefer.
  • In case you skipped the previous step, download Car Racing APK from the download links below.
  • Open the emulator to drag and drop the apk file which should initiate the app install process.
  • Once the installation is complete you can run Car Racing on your PC or MAC.

Happy gaming in case you are playing Android games on PC.

Versions
Latest
2019-02-25
v N/A
  3.9M
Download ↓

What's New:

- حل مشکل گزارش شده